Bijzonderheden

Gesitueerd in één van de mooiste valleien van Wallonië en bewoond door praktisch alle culturen van de prehistorie, hebben de grotten van Goyet veel archeologisch materiaal opgeleverd. Door de hoeveelheid en kwaliteit van dit materiaal is de site één van de belangrijkste Belgische en Europese archeologische sites.

Dieren uit de ijstijd, een prehistorische hond, Neanderthalers en Cro-Magnons hebben er hun sporen achtergelaten. De belangrijkste Belgische prehistorische kunstwerken werden er ontdekt.

Enkele voorbeelden van voorwerpen ontdekt in Goyet tijdens de opgravingscampagnes:

De schedel van de oudste hond ter wereld
Deze schedel werd door archeoloog Edouard Dupont op het einde van de 19de eeuw ontdekt en wordt bewaard in het KBIN. De schedel werd aanvankelijk geïdentificeerd als wolvenschedel tot het onderzoek van Mietje Germonpré hem kon herinterpreteren als hondenschedel. Ze baseerde zich op de morfometrische aspecten om deze identificatie voor te stellen (korte snuit, breedte van de schedel, details bij de tanden). Dankzij C14-datering kunnen we de schedel situeren rond 31.700 jaren voor ons tijdperk.

Een fragment van een kaaksbeen van een Neanderthaler
Het gaat om één van de vele menselijke beenderresten die teruggevonden werden in de grotten van Goyet. De beenderen onthullen dat zowel de Neanderthaler als de Cro-Magnon de site bewoond hebben.

Een versierde geweistaf
De gewei- of commandostaven zijn één van de mysteries uit de prehistorie. Wetenschappers kunnen ze moeilijk een precieze functie toeschrijven met zekerheid. Los van de polemiek is de staf van Goyet opmerkelijk aangezien er maar weinigen teruggevonden werden met versieringen.

Een gravure op steen
Ondanks dat België wel grotten heeft, staat ons land niet bekend om zijn grottenkunst. Waarom? Wetenschappers zijn niet zeker over dit onderwerp. Misschien schilderden de prehistorische volkeren in onze regio niet. Misschien zijn ze niet bewaard gebleven of nog niet ontdekt? In één van de grotten van Goyet werd een stuk psammiet ontdekt waarop een steenbok werd gegraveerd. Het is een mooi voorbeeld van deze prehistorische kunst.

Een fluit
Prehistorische muziekinstrumenten ontdekt of geïdentificeerd door archeologen zijn zeldzaam. De fluit van Goyet is zonder tegenspraak een grote ontdekking voor de kennis van het leven van de prehistorische mens.